مقالات

سولفات آلومینیومی که ازطریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

سولفات آلومینیومی که ازطریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب، با هیدروکسید آلومینیوم جاجرم ویا معادن خاک آلومینیوم دیگر تولید میگردد. ماده حاصل از این نوع فرایند ماده ای سفید رنگ پودری بوده ودرصد خلوص AL آن بین 8.5 الی9.5 با PH 3 میباشد همچنین درصد سولفات آلومینیوم آن بین 85 الی 95 درصد میباشد. البته نوع دیگری که ...

ادامه مطلب »

سولفات آلومینیوم

powder

سولفات آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید با گل سود که از ضایعات کارخانهجات آلومینیوم کاری بدست میآید ترکیب شده وحاصل ان یک پودر خاکستری رنگ با درصدعیارAL بین 6-7 درصد بوجود میاید که شامل نا خالصی های فراوانی میباشد ودرصد سولفات آلومینیوم آن بین 60 الی 70 درصدبوده ومابقی آن ناخالصی مواد دیگر میباشد. البته بعضی از صنایع از این ...

ادامه مطلب »

زاج آلومینیوم

114101108352ff2e2c35f41

زاج آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب به همراه گل سیاه یا خاک سیاه که بسیار ارزان قیمت میباشدو افزودن آمونیوم پرسولفات به محلول و سرد کردن تدریجی محلول تولید شده در وان های پلی اتیلنی یا کریستالیزاتور، تولید می شود که معمولا درصد خلوص AL آن ماگزیمم بین 5-6 درصد میباشد شکل ظاهری آن بصورت کریستالهای ...

ادامه مطلب »

انواع مختلف فرایند سولفات آلومینیوم

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

انواع مختلف فرایند سولفات آلومینیوم 1- زاج آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب به همراه گل سیاه یا خاک سیاه که بسیار ارزان قیمت میباشدو افزودن آمونیوم پرسولفات به محلول و سرد کردن تدریجی محلول تولید شده در وان های پلی اتیلنی یا کریستالیزاتور، تولید می شود که معمولا درصد خلوص AL آن ماگزیمم بین 5-6 درصد میباشد ...

ادامه مطلب »

کاربردهای سولفات آلومینیوم

powder

کاربردهای سولفات آلومینیوم :   حدود 50% از سولفات آلومینیوم در کاغذ سازی و کارتن سازی استفاده می شود. همچنین از سولفات آلومینیوم به دلیل سه ظرفیتی بودن آلومینیوم و توانایی بالای آن در انعقاد و لخته سازی ذرات کلوئیدی، در تصفیه ی آب و فاضلاب استفاده می شود. سولفات آلومینیوم به دلیل ترکیب شدن یون آلومینیوم با هالوژن هایی ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای سولفات آلومینیوم

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

ویژگیهای سولفات آلومینیوم :   این ترکیب پس از انحلال به سرعت با عوامل قلیایی موجود در آب وارد واکنش شده و رسوب ژلاتینی هیدروکسید آلومینیوم را تولید می نماید که بعلت سنگینی آن از محلول آب باعث نشست در سطح آب میشود وبا این عمل باعث جذب تمامی ذرات و نا خالصی های معلق موجود در آب می گردد. ...

ادامه مطلب »

روش های تولید سولفات مس

Bt-Ch-261-41

روش های تولید این ماده به روشهای مختلفی تولید میگردد که به قرار زیر میباشد. 1-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت اسید نیتریک 2-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت آب اکسیژنه 3-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت هوای گرم (روش هوادهی) 4-      از ترکیب اکسید مس با اسید سولفوریک 5-      از ...

ادامه مطلب »

مصارف عمده سولفات مس در صنایع

images

 مصارف عمده سولفات مس در صنایع  1-      در صنایع نساجی جهت تولید رنگ های آبی و سبز 2-      درصنایع معادن جهت خالص سازی مواد استخراجی بکار میرود 3-      در صنایع آبکاری به عنوان الکترولیت استفاده می شود و همچنین در واکنش های رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد 4-      در صنایع کشاورزی جهت تولید سموم قارچ کش و باکتری کش 5-      ...

ادامه مطلب »

روش های تولید سولفات مس

Bt-Ch-261-41

روش های تولید این ماده به روشهای مختلفی تولید میگردد که به قرار زیر میباشد. 1-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت اسید نیتریک 2-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت آب اکسیژنه 3-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت هوای گرم (روش هوادهی) 4-      از ترکیب اکسید مس با اسید سولفوریک 5-      از ...

ادامه مطلب »

شرایط کار با سولفات مس

45698

شرایط کار با سولفات مس این ترکیب شیمیایی به عنوان یک محرک شناخته می‌شود و برای فردی که مداوم در مجاورت آن قرار دارد مضر می‌باشد. مشکلاتی مثل خارش یا اگزما‌های پوستی در شرایط در تماس قرار گرفتن با این ترکیب به وجود می‌آید. در تماس قرار گرفتن بدن انسان با چشم باعث التهاب‌های پلکی و ورم و ریش‌ریش و ...

ادامه مطلب »