سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیومی که ازطریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

سولفات آلومینیومی که ازطریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب، با هیدروکسید آلومینیوم جاجرم ویا معادن خاک آلومینیوم دیگر تولید میگردد. ماده حاصل از این نوع فرایند ماده ای سفید رنگ پودری بوده ودرصد خلوص AL آن بین 8.5 الی9.5 با PH 3 میباشد همچنین درصد سولفات آلومینیوم آن بین 85 الی 95 درصد میباشد. البته نوع دیگری که ...

ادامه مطلب »

سولفات آلومینیوم

powder

سولفات آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید با گل سود که از ضایعات کارخانهجات آلومینیوم کاری بدست میآید ترکیب شده وحاصل ان یک پودر خاکستری رنگ با درصدعیارAL بین 6-7 درصد بوجود میاید که شامل نا خالصی های فراوانی میباشد ودرصد سولفات آلومینیوم آن بین 60 الی 70 درصدبوده ومابقی آن ناخالصی مواد دیگر میباشد. البته بعضی از صنایع از این ...

ادامه مطلب »

زاج آلومینیوم

114101108352ff2e2c35f41

زاج آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب به همراه گل سیاه یا خاک سیاه که بسیار ارزان قیمت میباشدو افزودن آمونیوم پرسولفات به محلول و سرد کردن تدریجی محلول تولید شده در وان های پلی اتیلنی یا کریستالیزاتور، تولید می شود که معمولا درصد خلوص AL آن ماگزیمم بین 5-6 درصد میباشد شکل ظاهری آن بصورت کریستالهای ...

ادامه مطلب »

انواع مختلف فرایند سولفات آلومینیوم

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

انواع مختلف فرایند سولفات آلومینیوم 1- زاج آلومینیوم: از طریق واکنش سولفوریک اسید رقیق شده با آب به همراه گل سیاه یا خاک سیاه که بسیار ارزان قیمت میباشدو افزودن آمونیوم پرسولفات به محلول و سرد کردن تدریجی محلول تولید شده در وان های پلی اتیلنی یا کریستالیزاتور، تولید می شود که معمولا درصد خلوص AL آن ماگزیمم بین 5-6 درصد میباشد ...

ادامه مطلب »

فرايند توليد سولفات آلومینیوم

powder

فرايند توليد سولفات آلومینیوم از طریق واکنش سولفوریک اسید با هیدروکسید آلومینیوم و سرد کردن محلول مذاب حاصل شده در حوضچه های خنک کن تولید می شود. سولفات آلومینیوم با کیفیت پایین تر به وسیله ی واکنش سولفوریک اسید با بوکسیت در دمای 170 درجه ی سانتیگراد و در مخازن هم زن دار و تحت فشار تولید می شود.

ادامه مطلب »

کاربردهای سولفات آلومینیوم

powder

کاربردهای سولفات آلومینیوم :   حدود 50% از سولفات آلومینیوم در کاغذ سازی و کارتن سازی استفاده می شود. همچنین از سولفات آلومینیوم به دلیل سه ظرفیتی بودن آلومینیوم و توانایی بالای آن در انعقاد و لخته سازی ذرات کلوئیدی، در تصفیه ی آب و فاضلاب استفاده می شود. سولفات آلومینیوم به دلیل ترکیب شدن یون آلومینیوم با هالوژن هایی ...

ادامه مطلب »

کاربرد سولفات آلومینیوم درصنایع مختلف

114101108352ff2e2c35f41

کاربرد سولفات آلومینیوم درصنایع مختلف: 1- صنایع شکر 2- صنایع کاغذ سازی 3- صنايع كنسروسازي 4- صنايع نساجی وسلولزی 5- صنایع کارتن سازی 6- تصفيه روغن و چربی 7- تصفیه آب و پساب های صنعتی 8- صنایع کاشی سرامیک 9- صنايع توليد برخي فلزات از جمله روي 10- صنایع پتروشیمی بعنوان کاتالیست در تولید اتان 11- صنایع رنگ ورزین جهت ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای سولفات آلومینیوم

Low Molecular Weight Pure Hyaluronic Acid Powder Food Grade_2

ویژگیهای سولفات آلومینیوم :   این ترکیب پس از انحلال به سرعت با عوامل قلیایی موجود در آب وارد واکنش شده و رسوب ژلاتینی هیدروکسید آلومینیوم را تولید می نماید که بعلت سنگینی آن از محلول آب باعث نشست در سطح آب میشود وبا این عمل باعث جذب تمامی ذرات و نا خالصی های معلق موجود در آب می گردد. ...

ادامه مطلب »

سولفات آلومینیوم

114101108352ff2e2c35f41

معرفي محصول سولفات آلومینیوم با فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 یک ترکیب سفید رنگ با قابلیت انحلال بسیار بالا در آب می باشد که پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم می باشد، این ماده می تواند به صورت ساده یا نمک مضاعف با پتاسیم، آمونیوم یا سدیم تولید شود که در این صورت زاج آلومینیوم نامیده می شود. مهمترین زاج ...

ادامه مطلب »